Boozaar

Wie heeft dat uitgevonden, dat je voor contacten met het Paleis voor Schone Kunsten nu moet zeggen en schrijven 'bozaar', van 'Palais des Beaux Arts'? Historisch is het zo dat het paleis voor schone kunsten-palais des beaux arts in Brussel opgericht werd in 1928 door en voor een Franstalige elite. Mijn vader Jan Boon is er in 1929 binnengetreden met zijn Vlaamse Volkstoneel en het eerste naoorlogse Guldensporenfeest heeft hij in 1945 in dat Paleis georganiseerd, met de hoge middelen van zijn radio-instituut Bozar met op de achterwand van de zaal Henri Leboeuf de torenhoge leeuwenvlag van het Heilig Bloedspel van zijn broer Jozef Boon essr.

Herman Boon, pr Zaventem - Diegem-Lo

Maurits Roelants heeft er in 1937 de Hoogdagen van de Vlaamse Letteren georganiseerd, de eerste Vlaamse boekenbeeurs. in 1947 heeft diezelfde Roelants, met het 'Kunst- en Kultuurverbond' bijgedragen tot het cultureel en artistiek leven, bijzonder te Brussel, in het paleis voor schone kusnten (zie statuten van 24 juni 1950. Jan boon, Raymond Brulez, Raymond Herreman, Julien Hoste, Julien Kuypers, Hermans Liebaers, Herman Teirlinck zetten daar mee hun schouders onder. In 1964 hebben wij met onze Chirojeugd 'Top Brussel' gevierd in dat kultuurpaleis.

Sindsdien hebben vele Vlamingen, tot en met Klara-VRT en de tweetalige Koningin Elisabeth-wedstrijden ervoor gezorgd dat Vlamingen thuis zijn in hun paleis voor schone kunsten. Waarom moet ik nu 'Bozaar' intikken om programma's te kennen of een plaats te reserveren? Zo hoor en lees ik toch in alle media. Boozaar, boosaardig, onvlaams. Mag ik niet 'schone kunsten' zeggen en schrijven, ook in de elektronische post?