Vlaamse dissident

Het parket van Hasselt gaat in beroep tegen de vrijspraak van de onverlaat die geweigerd heeft op 13 juni 2004 een kiesbureau voor te zitten.

Hubert Spons - Tongeren

Dat was te verwachten.

- De beklaagde heeft niet enkel de anti-Vlaamse electorale manipulaties van de Belgische staat blootgelegd maar er zich ook metterdaad tegen verzet. Dat is een dubbele majesteitsschennis. Hij mag dus niet vrijuit gaan.

- De Belgen (franskiljons, belgicisten, waalsgezinden) zijn nog machtig in de heersende kaste van Limburg. Zij zorgen ervoor dat de Vlaamse Vlamingen die hun stem durven verheffen, tot de orde worden geroepen en desnoods nog harder worden aangepakt.

- België hoeft de afloop niet te vrezen. Het weet dat het zijn slag zal thuishalen. Het heeft geen gewetensbezwaren wanneer een Vlaamse dissident tot gehoorzaamheid moet worden gedwongen. Het vindt dus wel een wettig of als wettig gecamoufleerd middel om de uitspraak te doen herzien; er zijn precedenten gekend.