Belastingen topsporters

Als de grote sponsors van de topsport hun reclame (sponsorbedragen) niet meer kunnen verrekenen met hun bedrijfsonkosten (toegestane belastingontduiking) dan is er al veel opgelost.

Wim Vervoort - Neeroeteren

Ten eerste hebben sponsors minder bedrijfsonkosten en betalen dus meer belasting op omzet en ten tweede zullen de verdiensten van topsporters daardoor wel een stuk lager worden, namelijk de belasting van de sponsor. En zal het verschil in topwerk en topsport korter bij elkaar liggen en is vluchten niet meer zo hoog nodig.

Moesten momenteel alle bedrijven, denken en doen zoals sommige topsporters, dan bestonden de staatsinkomsten enkel nog uit loonbelasting en allerlei boetes van de werkende mens.

Een klein voorbeeldje leert mij: als wij €35 geven als steun of sponsoring betalen wij €13 minder belasting. Door giften benadelen wij dus de staatskas met 35%.

Dus: sponsoruitgaven belasten (schenkers) of sponsorinkomsten belasten (ontvangers), in dit geval dus de topsporters.