Amerikaanse geloofwaardigheid

Welk verschil bestaat er tussen een "schurkenstaat "van de Amerikaanse

Pierre Vermeulen - Meeuwen-Gruitrode

president en een presiden die, moedwillig, zijn volk en gans de mensheid

overstelpt met vervalste en misleidende voorlichtingen ?

Het verschil is dat de bedoelde " schurkenstaten " enkel trachten dezelfde

wapens te bezitten, die de Amerikenen in massa's hebben, om eventueel

met gelijke wapens te kunnen strijden tegen hun eventuele aanvaller,

De meeste Amerikanen zijn emigranten die in Amerika migreerden, er

vaste voet aan de grond kregen door de inheemse bevolking, de Indianen

met hun pijlen en bogen, te verslaan met vuurwapens, met de steun van de

Engelse, wat nooit gelukt zou zijn met gelijke wapens. Deze ongelijkheid

proberen ze al honderden jaren door te voeren en hiervoor zijn alle

middelen goed, ook al moet men daar oorlog voor voeren met duizenden

onschuldige slachtoffers op zoek naar rijkdom door macht.

Welke vervalste voorlichtingen met vervalste beelden hebben ze de wereld

ingestuurd dat Saddam Hoessein biologische wapens bezat en een gevaar

voor de wereldvrede was ? Is er nu meer vrede in Irak en in de wereld ?

Hoeveel onschuldige doden zijn er reeds gevallen ?

Welke valse voorlichting met foto's gaf men van de gevangengenomen en

bevrijde vrouwelijke Amerikaanse soldaat die, volgens hun zeggen, in

Iraakse gevangenschap zwaar gewond werd en overgevlogen werd naar

Duitsland om verzorgd te worden ? Nadien bleek deze vrouw nooit gewond

te zijn geweest. Is dat om hun eigen wandaden te vergoelijken ?

Vandaag las ik in de tijd dat een ex sergeant, Nadim Abu Rabeh, (?) beweert

dat hij, samen met een 20 anderen, Saddam Hoessein gevangen genomen

heeft op 12 december 2003, in een dorpje in de regio van Dur, nabij Tikrit,

hij verbleef in een kleine woning en had zelfs van uit het tweede verdiep

op hen geschoten, de bewering als zou hij gevonden zijn op 13 dec. 2003 in

een put in de grond wat een boorput bleek te zijn, dit zou door een militair

productietaem "gefabriceerd" zijn.

Eens te meer is het noodzakelijk dat de wereldjournalisten nog meer hun

best moeten doen om de handel en wandel van de politieke leiders uit te

spitten, want weet; alles komt uit al brengen het de kraaien uit maar soms te

laat, maar weet eveneens dat; als de vos ( politieke leider ) de passie preekt

boer ( journalist ) pas op uw ganzen.