thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Migranten op de arbeidsmarkt (2)

Niemand zal ooit S.Y kunnen beletten kletskoek te verkopen. Als U wil reageren op een artikel, eerst aandachtig lezen, en niet in woede uitbarsten om dat uw uitverkoren volk er niet ongeschonden uitkomt.

J.C.

Geen enkele vreemdeling die geïntegreerd is, heeft moeilijkheden op de arbeidsmarkt. Navraag kan U altijd doen bij de hier werkende Polen, Duitsers, Engelsen,Spanjaarden, Italianen, enz.. De Vlaming wordt met dezelfde problemen geconfronteerd als de geïntegreerde migrant.

Alle werkgevers hebben totale vrijheid iemand te werk te stellen of te weigeren, daarom zijn het nog geen discriminanten of extreme Vlamingen. Het is al te eenvoudig, om niet te zeggen doorzichtig, het woord discriminatie in deze context te misbruiken. U schijnt ook niet te weten wat er gaande is op de arbeidsmarkt, voor de prijs van een bureelkracht kan men een academicus aanwerven.

Als U iets meer wil te weten komen over Vlaams extremisme zou het aanrader zijn om enig naslagwerk door te nemen, dan zou U tenminste met kennis van zaken kunnen argumenteren. U schijnt helemaal niet te weten wat de Vlaming doorheen de geschiedenis heeft moeten ondergaan. De benaming flamingant en rechtsextreem zijn ontsproten in die middens die Vlaanderen belogen, bedrogen, en als melkkoe gebruikt hebben. Voor de invulling van extreemrechts is de Duitse NPD het juiste adres.

Voor het part van alle Vlamingen mogen anderstaligen hun moedertaal zeker studeren. In de Vlaamse scholen wordt Nederlands, Frans, Engels en Duits onderwezen. Indien de door U bedoelde groep deze talen wil studeren, zijn toch alle voorzieningen getroffen. Voor Andere talen zijn er taalinstituten waar U terecht kan, juist zoals alle ingezetenen die een taal willen leren die buiten het normale schoolprogramma valt. Indien U meent dat het ene met het andere niets te maken heeft, dan deze tip: In openbare onderwijs wordt gefinancierd met belastingsgeld, het taalinstituut moet door de gebruiker ervan zelf betaald worden.

Als U van de veronderstelling uitgaat dat uw groep dat niet met eigen middelen kan bekostigen: Elk ander individu dat iets wil bekomen en niet kan betalen moet het laten voor wat het is. Dat wordt in deze contreien als “logica” bestempeld en niet als “discriminatie”. Dit was alles reeds vermeld in het vorig artikel, maar U schijnt zeer selectief te lezen.

Hoeveel Europeanen zijn er die er met te koop lopen dat zij Katholiek of Protestant zijn?Waarom moeten Moslims om de twee woorden hun godsdienst benadrukken? In Europa wordt dit activisme genoemd. Willen zij ons tot de Islam bekeren? Als U ervan verstomd staat dat de Vlaming zijn bedenkingen heeft bij de niet verlichte Islam, dan is het Geuzenboek van Louis Paul Boon een aanrader, dan weet U ineens tot wat een middeleeuwse godsdienst in staat is in de naam van God. Er bestaan zeker ook geschriften waar de Islam de bevolking te vuur en te zwaard bekeerd heeft. Deze methode van “bekering” maakt deel uit van alle godsdiensten.

Dat het islamisme in Europa een zeer wrange smaak gekregen heeft ligt toch niet aan de Europeanen, daarvan hebt U hopelijk toch weet. (Irak, Iran, Saoudi- Arabië, Indonesië, om er enkele te noemen)

Waarom zou de werkgever met de godsdienst van de sollicitant moeten rekening houden? Ik weet niet of U reeds hebt vastgesteld dat in België kerk en staat gescheiden zijn.

Een werknemer in België is na de werkuren ongeveer alles toegelaten, maar als er een risico bestaat dat zijn “hobby’s” een nadelige invloed hebben op het werkklimaat, zal de werkgever daarop niet erg enthousiast reageren. Voor een Vlaming is dat óók logisch.