Te weinig kandidaten voor de moslimraad?

De gang van zaken voor de verkiezingen van de moslimraad kunnen niet in een paar woorden bevat worden. Daarvoor zijn er te veel gebeurtenissen vooraf gegaan. Wat ik me afvraag is wie diegenen zijn die er verantwoording voor moet afleggen en zullen ze het ook doen. Het antwoord is een grote NEEN. De heren Özdemir en Celik profileren zich als de bewakers van de verkiezingen. Ze hebben een onderhoud gehad met Minister Onkelinx. Er werd een oplossing gevonden voor de Kafkaiaanse toestand waar de verkiezingen zich nu in bevinden. Op zich bewonderenswaardig. Maar wie heeft die hele situatie vooraf aangestuurd en laten doorgaan. Het kwaad is toch al geschied. Vele mensen die zich ingeschreven hebben zullen niet gaan stemmen omwille van de absurde gang van zaken zoals gaan stemmen op verre locaties, terwijl ze er hun deur een stemlokaal komt waar weer anderen van andere moskeekringen zullen moeten komen stemmen. Sommigen moeten naar andere gemeenten gaan om hun stem te mogen uitbrengen. Mensen die op een openbare plaats willen stemmen worden verplicht om hun stem uit te brengen in een moskee of vereniging waar ze geen binding mee hebben. Op zich al totaal geen respect voor de Islamitische strekking waar ze bij horen. Alles op een hoopje gooien ( vgl. Protestanten en Katholieken ! ). Voor mij kan er alleen maar kwaad opzet in het spel zijn.

Ahmet Bilgin - Beringen

Wat betreft het aantal toegestane zetels en het werkelijk aantal kandidaten. Er werden door verschillende bestuursleden van verenigingen er op aangedrongen om extra reserve kandidaten aan te stellen voor in geval van … Dit werd door de heer Özdemir en andere commissieleden pertinent negatief onthaald. Zo zwak was hun geloof in het groot aantal inschrijvingen die zouden behaald worden. Dat ze nu verrast reageren komt op z’n minst vreemd over. Hoe gaan ze nu aan ‘hun’ achterban uitleggen wat er met de verloren 7 zetels gaat gebeuren? De vele vrijwilligers die zich dag en nacht hebben ingezet om zo veel mogelijk mensen attent te maken op het belang van de verkiezingen ten spijt.

Ook hun negatieve uitlatingen naar andere allochtone politici en voorzitters van actieve vzw’ s tonen aan dat er nog andere belangen in het spel zitten. Ze profileren zich als de bewakers van de verkiezingen en de moslimgemeenschap in het algemeen. Wel ik heb hier mijn bescheiden bedenkingen over. Dingen die fout lopen werden automatisch in de schoenen geschoven van anderen. Zij hebben het dan weer weten recht te trekken. Mijn vraag is dan, hoe komt het dat in een land als België met zo’n belangrijke verkiezingen voor de Islamgemeenschap er zo klungelig is omgesprongen met de verkiezingsprocedures? Hoe is het mogelijk dat de aangestelde commissie er geen weet van had. Het werd toch opgericht om de zaken in goede banen te leiden. Ik stel alleen vast dat vele kiezers zullen afhaken omdat ze weer eens zien dat het geen serieuze verkiezingen kunnen zijn. Dat de verantwoordelijke ministeries het maar hebben laten begaan ( bewust of onbewust ). Dat het beoogde effect zal behaald worden: zo weinig mogelijk mensen naar de stembus.

Een zware hypotheek op de Islamraad die nog moet gevormd worden.

Mij komt het over als ware : hoe kan ik in de wereld van de politiek te stappen.

Aan de heren politici van het land. In welke verkiezingslijst past zo’n kandidaat?

Stemmen zijn verzekerd, de meeste leden van verenigingen weten het fijne van de zaken toch niet. Verdeel en heers.