België en Brazilië

In het meertalige Brazilië dat zeven keer groter is dan ons land en 17 keer meer inwoners telt, is er een unitaire voetbalbond. In het kleine België zou dit volgens sommigen, waaronder de bevoegde minister, niet (meer) kunnen. Nochtans kan men moeilijk zeggen dat een land als Brazilië, of andere landen met een niet-gesplitste voetbalbond (alle Fifa-leden dus) zoals Argentinië, Duitsland of Spanje het slecht deden en doen.

Bruno Yammine - Kessel-Lo

Men had nooit de bevoegdheid sport moeten splitsen in 1980. Want door die splitsing kan men nu elke overblijvende Belgische sportbond chanteren als ze niet Vlaams of Waals worden. Wat zou de uitslag zijn van Vlaanderen-Brazilië