Vlamingen

De buitenlandse regeringsleiders en veiligheidsdiensten geraken volgens mij niet uit hun slappe lach vanwege de uitspraken van Belgisch binnenlandminister Dewael: “Je mag geen maatregelen nemen waarbij je de democratie zelf onderuithaalt doordat je de individuele rechten en vrijheden met de voeten treed, en de scheiding der machten niet respecteert”.

André Vanhaeren - Lanklaar

Mijnheer Dewael, In welk land leeft u eigenlijk? De rechten van de Vlamingen worden al 175 jaar met de voeten getreden. Zijn Vlamingen dan minder waard dan terroristen?