Vreemdelingen

Telkens weer wordt er ons -terecht - op gewezen dat niet alle Marokkanen "kutmarokkanen" zijn (zoals de politiek zeer correcte Yves Desmet het ooit uitdrukte).

Roger Reyskens - Zonhoven

En wie een bevolkingsgroep stigmatiseert voor de (mis)daden van enkelen krijgt het etiket "racist" opgeplakt.

Diegenen die nu de Vlamingen in het algemeen, en de Vlaams Belangkiezers in het bijzonder verantwoordelijk stellen voor wat er bij Remmery gebeurt gedragen zich dus racistisch.

Of zijn deze dames en heren misschien de mening toegedaan dat men alleen tegenover allochtonen racistisch kan zijn, en tegenover autochtonen nooit?

Dit is dan wel in strijd met het gelijkheidsbeginsel (waar ook nogal wat mee gezwaaid wordt) en dat is volgens Jos Geysels (ook al een onverdachte bron) een basisprincipe van de democratie.

En waarom zou ik 'in Sippenhaft' beschaamd moeten zijn (Eric Donckier 03/03) voor iets dat ik niet gedaan heb en niet kan verhinderen.

Toen Patrick Mombaerts werd doodgegooid en Theo van Gogh werd vermoord heeft men de Marokkaanse- of de moslimgemeenschap toch ook niet met opgeheven vingertje aangemaand zich collectief te schamen.

In de Bondsrepubliek Duitsland is aan het licht gekomen dat de grootste provocateurs van de neo-naziscène geïnfiltreerde leden van de staatsveiligheid waren.

Ik kijk dus met spanning uit naar het verloop van het onderzoek.

De massa 'laaggeschoolden' die volgens sommigen voor het Vlaams Belang stemmen kan men in ieder geval al schrappen als potentiële daders.

Als de dader(s) gevonden wordt (worden), en zijn (hun) motieven zijn racistisch (en dat staat nog niet vast, want men mag het op zijn minst vreemd noemen dat alleen Remmery dreigbrieven krijgt) dan mag de rechter hem (ze) voor mijn part veroordelen tot 20 jaar dragen van de boerka.