175 jaar Belgie

Volgens auteur R.D.W. (10-03 )zijn degene die deelnemen aan het vieren van 175 jaar Belgie,akkoord met de zogenoemde jaarlijkse Vlaamse transferts naar Wallonie.

P.G.

Dit is volgens mij flauw,dit is wat men demagogie noemt.

Ook is zijn idee over het ontstaan van Belgie onzin.

De revolutie van 1830 steunde wel degelijk op een breed sociaal ongenoegen,op religieuse ( godsdienstvrijheid )

en democratische argumenten (persvrijheid,vrijheid van vergaderen)

Bovendien is een gebeurtenis uit het verleden aanhalen géén richtsnoer om de toekomst te bepalen.