Migranten op de arbeidsmarkt

Ik lach me kreupel aan sommige lezersbrieven.

S. Yilmaz - Genk

Bij het lezen van de uiteenzetting van hun argumenten kun je de hoogte van

hun intelligentie achterhalen.

Een briefschrijver gebruikt dit als eerste argument om discriminatie goed te

spreken: "Men kan toch niet uit het oog verliezen dat door het aanwerven van

een Moslim er een reëel risico bestaat een extremist binnen te halen. De

kans is klein dat dit gebeurd,maar ze is bestaande. Je moet er maar mee

opgezadeld zitten. De terughoudendheid van de werkgever is dus niet

ongegrond."

De kans om een moslimextremist binnen te halen is vele malen kleiner dan de

kans om een extreme Vlaming binnen te halen !!

Als dat het geval zou zijn zouden alle werkgevers in België alle moslims

moeten ontslagen!!

Misschien is dit de wil van sommigen??

Argument 2 om discriminatie goed te praten: "De eisen die hier gesteld

worden aan een werknemer liggen eveneens veel hoger dan in de landen van

herkomst, en de ongeschoolde jobs liggen, tengevolge van de ver doorgedreven

automatisatie, ook niet meer voor het grijpen."

Het overgrote deel van de allochtonen zijn hier opgegroeid, ze kennen de

taal en de gebruiken, ze hebben hier school gelopen, ze hebben de kennis en

de kwalificaties!!

Alleen om het feit dat hun ouders uit een ander land komen of omdat ze

moslim zijn worden deze mensen gediscrimineerd, als het anders was zouden ze

sowieso niet in aanmerking komen voor de job !!

Argument3: "De migranten die zich niet willen aanpassen zullen altijd als

vreemdelingen aanzien worden. De vraag van het minderhedenforum om de

landstalen van deze groepen te onderwijzen in onze scholen,is toch wel

bepalend voor de integratievoornemens van deze inwijkelingen."

We hebben het over mensen die hier jaren wonen en die aangepast zijn.

Als de allochtonen de oorspronkelijke taal van hun ouders machtig zijn of

willen machtig zijn kan toch niet gezien worden als onwil tot integratie ???

Het een heeft niets te maken met het andere.

De allochtonen van Turkse of Marokaanse oorsprong zullen altijd aanzien

worden als vreemdelingen.

Ten eerste omdat ze een ander uiterlijk hebben, ten tweede omdat ze een

andersklinkende naam hebben en ten derde omdat ze moslim zijn.

Deze 3 kenmerken kan je niet zomaar veranderen met als gevolg dat deze

mensen blijvend gediscrimineerd zullen worden.

Dat de allochtonen zich hebben aangepast of dat ze de juiste kwalificaties

hebben doet er precies niets aan toe.

Aangeboden door onze partners