Fiscale vlucht van Henin

Tenniskampioene Justine Henin-Hardenne en haar man willen in Monaco gaan wonen. Zij wil van dezelfde fiscale voordelen genieten als andere sportvedetten die in Monaco verblijven. VLD-senator Jean-Marie Dedecker grijpt de verhuisplannen van Justine Henin aan om een wetsvoorstel in te dienen om topsporters in België een gunstiger belastingsklimaat te bieden om te vermijden dat nog meer topsporters verhuizen naar de Azurenkust.

Jeroen Bloemen, Johan Leten, Voka Limburg - Hasselt

Het is best wel charmant dat in een vlaag van chauvinisme alle zeilen worden bijgezet om bekende topsporters in eigen land te houden.

Vreemd is wel dat diezelfde logica niet opgaat ten aanzien van de Belgische bedrijven en ondernemers. Zij vertonen nochtans dezelfde symptomen als topsporters in Vlaanderen: het fiscaal klimaat is hen niet gunstig gezind, de bedrijfslasten en fiscale druk zijn torenhoog en het aantal bedrijven dat over de grenzen heen op zoek gaat naar regio’s met minder belemmeringen wordt steeds groter.

Hopelijk komt de overheid snel tot het inzicht dat de situatie in ondernemend Vlaanderen even problematisch is als in topsportend Vlaanderen, zo niet nog veel erger. Topsporters die verhuizen krenken enkel onze nationale trots. Bedrijven die delokaliseren doen jobs en toegevoegde waarde verdwijnen waardoor de welvaart en welzijn in onze regio onder zware druk komen te staan.

Waar blijft dus die solidariteitsactie om de exit van bedrijven en ondernemers in te dammen?