Negativisme

Een aantal lezers schrijft over negatieve uitlatingen van anderen in deze rubriek. Inderdaad met positivisme is veel meer te bereiken. Maar dan moet er ook een kader zijn. En dat kader wordt hier te lande met alle geweld in een negatieve spiraal gesleurd. Ironisch maar waar, zij die dit negativisme in leven houden worden er ook nog zwaar voor betaald.

Luc Schoofs - Zolder

Het is werkelijk een ellende aan het worden om vandaag "Vlaming" te zijn. Een leugenachtige belgische overheid, die natuurlijk er alles voor over heeft om die ondoorzichtige dievenconstructie overeind te houden, speelt dag in dag uit stratego. De blokjes heten : Waal, Vlaming, Allochtoon en laten zich gewillig schuiven door de manipulerende partijbonzen.

Maar zoals elk stratego-bord is het Belgisch bord aan het doorslijten door het veelvuldig vouwen, en de tekeningen op de blokjes vervagen door het bijtend zweet van de handen van Di Rupos, Anciaux, Onckelincksen enz (vul gerust wat Vlaamse namen aan). Het spel is ook niet meer leuk als één partij vindt dat ze altijd moet winnen.

Tijd voor een nieuw spel, het Belgie-spel mag naar het containerpark, en we moeten nieuwe stukken inzetten. Ik zou Vlaanderen laten leiden door mensen met gezond verstand en wat inzicht in diverse dingen. En vooral door mensen die van "waarheid" houden.

Wat het multi-culturele aspect inhoudt, zou ik durven zeggen, Vlaanderen getuigt nu al van openheid terzake. Maar de Belgische uitzuigpolitiek ontneemt ons alle middelen om betere integratie te organiseren en moedwillig wordt van federale kant dan nog eens aangedrongen op import van meer vreemdelingen. Dat is erg nefast voor zowel allochtoon als autochtoon.

Dat mensen als Anciaux gewoon wat "wauwelen" staat voor mij als een paal boven water, zij komen niet onder de mensen. Zij hebben geen kijk op de echte waarheid: Chiro krijgt meer en meer allochtone leden, sportclubs zijn gemengd, Turken praten met Vlamingen over de gang van zaken.

Alleen krijgen we de allochtonen niet uitgelegd dat de bedoelingen goed zijn. Ik word steeds kwaad als ik zie hoe PS-SP.a zich gewoon "bedienen" van de Turken en Marokanen om de Vlaamse "eerlijke en open " vrijheidsstrijd de kop in te drukken. Volgens mij slagen ze er ook wel in al die allochtonen te laten geloven dat "Vlaming" synoniem is aan "Nazi". Tja , de meeste politici hebben niets anders te doen dan "intriganten-stratego" te spelen.

Nochtans hebben allen er belang bij, vooral de jeugd, aan te sturen naar een vriendschappelijke splitsing voor het te laat is. Want er zijn natuurlijk groepen (los van diverse partijen) die overtuigd zijn dat er veldslagen moeten aan te pas komen. De huidige gang van zaken geeft deze groepen zeker "recht op actie", en dit zal niet te stuiten zijn.

Het geheel is eenvoudig, hoor. Het zelfbeschikkingsrecht geeft recht op absolute "instant" onafhankelijkheid. Confederatie Belgie gaat niet, daar moet 2 x "ja" voor hebben.

De voordelen van de onafhankelijke Vlaamse staat zijn enorm. We zouden kunnen beginnen met een week vakantie voor iedereen (verdeeld bv over 4 periodes, anders kan je bv geen pint gaan drinken omdat de café ook vakantie heeft). Onze werkloosheid zou kunnen terugvallen tot nagenoeg , jawel, 2 percent. En natuurlijk zullen de mooie toeristische regio's van Wallonie ook hiervan "positief" meegenieten.

Wat is uw keuze ? Verder het moeras in met het wankele Belgie of terug naar de top ?