Pensioensparen

Stevaert weet altijd middeltjes te vinden om stemmen te ronselen. Hij wil

D.N.

de "Robin Hood" spelen maar is eigenlijk meer Reinaert de Vos. Als het op

"terug trekken van belastingen" aankomt, spreekt hij in absolute getallen

maar als het op belastingen betalen aankomt, zwijgt hij in alle talen over

het feit dat de "meerverdieners" ook meer belastingen betalen, zowel in

absolute getallen als in percentages. Volgens hem is dat "niet meer dan

normaal". Dat heet sociaal" zijn. Laten we dan ook sociaal zijn met de

uitkering van de pensioenen en de ambtenaren evenveel pensioen uitkeren als

de werknemers uit de privé.( i.p.v. 83 % minder voor de tweede werkemer

!!!)!om nog maar te zwijgen over het pensioen van zelfstandigen. Als je

daarover begint zijn de socialisten heel wat stiller, want daar worden ze

electoraal niet beter van !