Vlaams Belang

J.C.

Kansen voor migranten op de arbeidsmarkt

Dit onderwerp als discriminatie bestempelen, is toch iets te ver gezocht. Elke werkgever moet toch de vrijheid gelaten worden, diegenen aan te werven die aan zijn behoeften voldoen. Hij moet tenslotte het loon betalen.

Men kan toch niet uit het oog verliezen dat door het aanwerven van een Moslim er een reëel risico bestaat een extremist binnen te halen. De kans is klein dat dit gebeurd,maar ze is bestaande. Je moet er maar mee opgezadeld zitten. De terughoudendheid van de werkgever is dus niet ongegrond.

Andere aspecten zijn bvb de gevolgen die kunnen voortspruiten uit de onvoldoende kennis van de regionale taal, omdat de gegeven aanwijzingen niet exact begrepen worden. (Gebruik van machines,veiligheid, enz)

De eisen die hier gesteld worden aan een werknemer liggen eveneens veel hoger dan in de landen van herkomst, en de ongeschoolde jobs liggen, tengevolge van de ver doorgedreven automatisatie, ook niet meer voor het grijpen.

De migranten die zich niet willen aanpassen zullen altijd als vreemdelingen aanzien worden. De vraag van het minderhedenforum om de landstalen van deze groepen te onderwijzen in onze scholen,is toch wel bepalend voor de integratievoornemens van deze inwijkelingen. De Vlaming die wil werken in het Franstalige gedeelte van het land,maakt geen kans,als hij/zij de franse taal niet machtig is. Uit verscheidene reportages op buitenlandse zenders kan opgemaakt worden dat geïntegreerden zeer goed opgenomen worden, en er voor hen geen enkel probleem bestaat op de arbeidsmarkt.

Het ontstaan van het socialisme is het gevolg van de onverschilligheid tegenover de eisen en de uitbuiting van de bevolking door de toenmalige scepterzwaaiers, de burgerij en de katholieke clerus. Het VB heeft zijn geboorte en zeker zijn uitbreiding ook te danken aan dergelijke toestanden.

Als we het stadsbestuur van Antwerpen, een samenraapsel van zowat iedere partij buiten het VB , als voorbeeld nemen en we weten dat een coalitie van twee strekkingen zoals nu de federale regering, al heel wat kemels geschoten heeft dank zij het overwicht van de sossen, kunnen we ons al voorstellen hoe in de scheldestad bestuurd wordt.

De wet aanpassen om een politieke strekking van het toneel te verdringen heeft op vele kiezers de uitwerking van een rode lap op een stier. Als het te gortig wordt reageert de bevolking met het enige middel dat hen ter beschikking staat: hun keuze aanpassen bij de volgende gelegenheid. Dat moesten de politici toch weten.

De migranten die zich inbeelden dat de partijen die knuffelen, iets gaan bewerkstelligen, vergissen ze zich deerlijk. Alles wordt in het werk gesteld om meer stemmen te vergaren, maar de stemmer zelf zal geen enkele aandacht krijgen als ze aan de macht zijn. En voorbeelden van hele kudden bokken schieten hebben we reeds gehad als de groenen iets in de pap te brokken hadden.

Europa kan, met de huidige dramatisch werkloosheid, de problemen van andere landen niet oplossen zonder zelf een nog groter probleemgeval te worden.