thumbnail: null
thumbnail: null

Hiernamaals

Het verwonderd mij dat de lezersbrief van dhr.A. Vanhees betreffende het

R.M. van Steijlen - Mol

"hiernamaals" wel in aanmerking komt.Zelf heb ik op 10 febr. 2005 een mail

gedaan naar HBVL,betreffende een verslag in uw krant over "Carbonese vrouw

VERREZEN ",waarbij ik toch duidelijk de uiteenzetting had beschreven dat de

ziel in de mens,de geest dus als chef van het lichaam, zelf en alleen

beslist om de uistap te doen voor zovele redenen om dan toch maar weer de

duik in dat zelfde lichaam om deze weer tot leven te brengen.Vreemd genoeg,

zoals reeds meerdere reacties werd mijn lezersbrief niet vermeld.Ook,dat ik

al meer dan 50 jaar hervaring heb met het zielen rijk ,waarbij ik de geur,de

lucht,de temperatuur en in mijn geval,het LICHT kan beschrijven,werd steeds

maar weerhouden als onbelangrijk genoeg voor vermelding..Wie maakt nu uit

wat het volk wil lezen of zien ?

Ach,houd het volk maar dom in opdracht van de machthebbers die de leugen

koesteren.

Ik heb wel degelijk een sterk vermoeden waarom,maar ja,alles komt wel eens

uit,maar spijtig genoeg als het te laat is.Op z'n Belgisch dan maar.

In elk geval vormen de Vlaamse zielen nu eindelijk een ééndracht en stuwen

ze het volk de goede kant uit.Mijn roots trouw en op hoop van zegen dat mijn

voorvaderen me niet in de steek laten.

God zei tot Abraham;" een dood lichaam kan niets meer,MAAR DE ZIEL BLIJFT

VERDER WERKEN "

En dan als een hoopje stof of zoals dhr. Vanhees het mooi uitdrukt als een

wolkje,kan deze zich laten kenbaar maken of manifesteren in de gedaante van

het verlaten lichaam.

Als laatste opmerking;"een rare droom van monsters en andere griezel

figuren,kan men vertellen aan ieder die het horen wil.Maar dat je werkelijk

deels in het zielenrijk gezogen wordt en dan nog merendeels ongewild,dat

verzwijgt men als een graf,want wie gelooft nu in geesten ?"

Einde citaat en dank aan de heer uit Sion,Zwitserland voor zijn wijze

levensinzicht.