Remmery

Betreffende een algemene reactie op de heisa rond de Remmery zaak.

Kevin Gysenbergs - Mechelen

Dat de media op zulk een zaak afkomt als vliegen op een pot stroop is

denk ik niet meer dan normaal. Dat deze zaak gebruikt word om een niet

nader te noemen politieke partij te viseren is echter larie en

apekool. Op geen enkel moment is er in de media een rechstreekse of

onrechtstreekse link gelegd naar deze partij. En laten we geen

kindertjes zijn en ze bij naam noemen. Namelijk het vlaams belang. Of

moeten we er dan toch maar vanuit gaan dat het Vlaams Belang een

racistische partij is ?? Kwestie om dan nu toch maar de lijn door te

trekken, zoals ik reeds in verschillende lezersbrieven gelezen heb. De

brievenschrijver of schrijvers van de dreigbrieven in kwestie

daarentegen kan je moeilijk anders bestempelen dan haatdragend en

racistisch. Ik persoonlijk leg hier NIET de link tussen extreem rechts

en het Vlaams Belang.

Trouwens de media gebruikt dit soort zaken als vulmateriaal. Of zijn

we ondertussen de poederbrieven reeds vergeten ? Daar kon je ook niet

langskijken in de media.

Neen beste mensen kijk eens verder dan de eigen boezem en probeer je

eens in hun plaats te stellen. Hoe zou jij reageren als je morgen 7

dreigbrieven krijgt die van kwaad naar erger gaan ? Ik kan alleen maar

hopen dat dit niet escaleert naar andere bedrijven toe. Er wordt

niemand geviseed buiten de brievenschrijver, de zaakvoerder en ALLE

werknemers van het bedrijf. Sluit geen conclusies die eenzijdig en

onpartijdig zijn. Wees verdraagzaam en luister en kijk ook eens naar

een ander. Maarja dat zijn nu eenmaal niet de doelstellingen van die

welbepaalde partij die geviseerd zou worden.

Oh ja misschien kan u focusen op een andere docu-soap ? Enkele

suggesties misschien ? De Paus ? George Bush ? Het Midden-Oosten ?

Darfoer ? De Tsoenamie Ramp ? Ah neen dat zullen geen docu-soaps zijn

maar ver van mijn bed en dus niet bedreigend.