thumbnail: null
thumbnail: null

Verkeer

Rogier Vandenbussche - Boortmeerbeek

Het moest vroeg of laat eens uitkomen. Verkeersveiligheid is niet de hoofdreden voor het strenge beleid van de socialistische minister van Verkeer, doch wel de vaste overheidsinkomsten. Een nieuwe indirecte belasting op het gebruik van de wagen als het ware. De politie (die in deze zeker niet zal liegen) bekent quota voor het vaststellen van verkeersovertredingen opgelegd te krijgen opdat er een bepaalde minimumopbrengst zou worden gerealiseerd. Toen bleek dat onder de bestaande toleranties er minder verkeersovertreders waren, moest de tolerantiedrempel snel worden verlegd, anders, ... zou de begroting niet meer kloppen. Eens te meer wordt bevestigd dat het strenge verkeersbeleid een manier is om het paarse verspilzuchtbeleid te helpen financieren. Verkeersveiligheid zelf is de façade waarachter paars zich verschuilt. En zeg nu zelf, als het aantal zware ongevallen na zo' n streng verkeersbeleid maar met 6,8% is gedaald, dan is dat nauwelijks een reden om te juichen.