thumbnail: null
thumbnail: null

Koffiedames

De Tongerse koffiedames zijn gewoon een zoveelste symptoom van de absurde repressiekultuur die dit land in zijn greep heeft en die door het zaaien van wantrouwen en tweedracht de verdere verrechtsing in de hand werkt.Ik geef nog een voorbeeld :

Rob Berkmans - Achel

Nog maar pas wijst een attente bezoeker van een supermarkt in mijn buurt er mij op dat het afslaan naar de parking voor wie van buiten het dorp komt een boete van 170 euro kan opleveren, vermits de stippellijn daar voor een tiental meter ineens verandert in een doorlopende lijn. Hetgeen betekent dat bezoekers die uit de omliggende dorpen komen eerst het halve dorp moeten doorkruisen en onverbiddellijk in een doolhof van eenrichtingsstraten worden gestuurd. ( met alle risico's van dien ) Om daarna in de tegengestelde richting de weg naar de buiten (!) het centrum gelegen winkel aan te vatten.

170 euro asjeblief voor een overtreding die op die plek geen enkel risico voor de andere weggebruikers oplevert en waar de gemeente zelf overigens door het bijtrekken van tien meter stippellijn een groot pak verkeersoverlast zou kunnen kwijtspelen.

Moet het ons dan nog verwonderen dat in zo'n absurde, Kafkaïaanse wirwar van wetten en reglementen toestanden kunnen rijpen zoals met het bedrijf Remmerie waar duidelijk extremisten van eigen bodem de zwam van de rechtse terreur aan het kweken zijn op een bedje van angst en verdeeldheid,

hun gespreid door een overheid zonder visie en realiteitszin.