Vlaams strijdplan voor de Rand

'Minister Vandenbroucke heeft Vlaams 'strijdplan' voor rand'. Bij deze feliciteer ik van harte Minister Vandenbroucke voor dit strijdplan, maar - op grond van wat ik uit de rapporten van de taalinspecteurs over de lessen Nederlands in de Franstalige scholen voor mijn boek "Voeren 1921-1995.

Prof. em. dr. J. Baerten - Spanje

De Belgische democratie op drift" vernam - zou ik hem de raad geven niet alleen de Rand, maar ook Voeren bij het plan te betrekken. Is de toestand er gewijzigd, des te beter, maar dat dient nog bewezen