Gevolgen van Linkebeek

'Gevolgen van Linkebeek' (Lezersbrief 08/03/05). De auteur voelt de vraag opkomen of niet bij wet moet worden vastgelegd dat betogingen van Walen en Brusselaars op Vlaams grondgebied enkel toegelaten zijn na voorafgaande goedkeuring van de Vlaamse regering.sic.(08-03)

G.P.

Graag wil ik van deze auteur weten of dit ook moet gelden voor betogingen in Brussel van b.v.vakbondmilitanten of betogingen van de non profitsector.Wat gaat er gebeuren als het Waalse FGTB en andere Vlaamse vakbonden samen een manifestatie willen houden in Vlaanderen?

Maar de meest prangende vraag is :Moet de N.V.A. toestemming vragen aan de Waalse regering om in Wallonie rond te rijden met nepgeld?