Geloof in het hiernamaals

Geloof aan het hiernamaals

In het maartnummer van het tijdschrift "Reader's Digest" (franstalige

Zwitserse versie) wordt buiten het percentage van de mensen die in God

geloven in 14 Europese landen (lezersbrief van 28/02/05) ook dat van de

Europeanen die aan een leven na de dood geloven.

Achilles Vanhees - Sion, Zwitserland

Normaal zouden beiden

moeten samengaan : wie in God gelooft, gelooft ook aan het hiernamaals. Maar

dat blijkt niet het geval te zijn, het percentage is vaak aanzienlijk

geringer. Zo gelooft 97% van de Polen aan God maar slechts 81% aan het

hiernamaals. Van de Portugezen resp. 87 en 51%, van de Oostenrijkers 84 en

60%, van de Spanjaarden 80 en 60%, van de Zwitsers 77 en 64%, van de Finnen

74 en 51%, van de Hongaren 73 en 43%, van de Duitsers 67 en 43%, van de

Britten 64 en 58%, van de Fransen 61 en 45%, van de Belgen 58 en 37%, van de

Nederlanders 51 en 45%. Met andere woorden, slechts één Belg op drie gelooft

nog aan een leven na de dood.

Nochtans zijn er steeds meer, ook niet religieuze, bewijzen dat het leven

niet eindigt met de lichamelijke dood. Dankzij de vooruitgang bij de

behandeling van de hartstilstand zijn er steeds meer renanimatie's en

tienduizenden mensen hebben een bijna-dood-ervaring (BDE) meegemaakt. Die

BDE's wijzen allen erop dat de ziel na de dood een afhankelijk leven leidt.

Ze heeft min of meer de vorm van een ovaal wolkje, bezit haar eigen

verstand, kan zich zeer snel verplaatsen, kan gedachten lezen. Naargelang de

duur van de klinische dood blijven de zielen in de omgeving van hun lichaam

dat ze van boven zien, of vliegen door een tunnel naar "het Licht" waar ze

familieleden, Christus enz. zien. Ongeveer 5% van de BDE's zijn negatief,

d.w.z. dat de mensen de hel zien. Ook bij zelfmoord is de BDE totaal anders.

De ziel blijft ronddwalen in het voorgeborchte van de hel waar ze zich zeer

ongelukkig voelt en aanvoelt dat ze een grote stommiteit begaan heeft. De

mensen die een BDE meegemaakt hebben veranderen vaak volledig hun

levenswijze en hebben geen schrik meer om te sterven