Stevaert en gratis

Bijna dagelijks wordt het tv-scherm geteisterd door Robert 'Steve' Stevaert

Benny Rutten - Ham

uit Hasselt. Telkens brengt hij ons een ander 'gratis' verhaal. Hij denkt dat wij niet

weten dat 'gratis' niet bestaat.

Mijnheer Stevaert, waar mensen als uzelf aan de macht zijn (Cuba,

Noord-Korea, Vietnam,...) is alles gratis. En waar alles gratis is, hebben

de machthebbers ALLES en de gewone mensen hebben NIETS.

Ik geef u gratis een tip om uw volgend tv-optreden (morgen dus) voor één

keer nuttig te gebruiken: laat 'de mensen' eens weten wanneer de sp.a het

Agusta-smeergeld gaat terugbetalen.