Veeboeren Ciney

Cassatie verbreekt het arrest tegen de veehandelaars wegens een admistratieve vergetelheid van 3 woorden lang. Ik kan er met mijn verstand niet bij. Wedden dat de veehandelaars in kwestie niet eens snappen waarover het gaat, net zomin als ik ? De fout staat hoe dan ook mijlen ver van de grond van de zaak.

Laurent Int Panis - Antwerpen

Kan je zo'n besluit dan nog beschouwen als behorend tot het gezond verstand ? Ik vind van niet. Verbeter de tekst gewoon, breng de betrokkenen op de hoogte en that's it. Ik vind dat het gerecht eens in eigen boezem moet kijken. Het feit dat de ene rechter de Gaia-beelden niet aanvaardt en de andere wel vind ik véél bedenkelijker dan het maken van een administratieve fout die ver van de feiten staat. Misschien zal een opper-rechter daarop wel repliceren dat de interpretatie van de wetgeving een levend iets is en dat we toch allemaal mensen zijn. Welnu, dat kan je met 100 keer meer geldigheid aanvoeren voor een administratieve en eenvoudig te corrigeren vergissing. Bon, het gerecht loopt erg achter met z'n werk maar dit proces moet worden overgedaan met ons belastinggeld. Het imago van het Belgisch gerecht krijgt de zoveelste deuk