Kritiek

Het verwijt dat ik kritiek heb op lezersbrieven die misbruiken in Wallonie aanklagen leg ik naast me neer.Nooit zal ik kritiek uiten op lezersbrieven die terrechte kritiek hebben op misbruiken in Wallonie.Ik ben de eerste om toe te geven dat er misbruiken zijn ,ook in Vlaanderen.Maar misbruiken in Vlaanderen word door deze auteurs"vergeten"Meestal staat dit soort lezersbrieven dan ook vol van irrationele haat jegens Wallonie en zijn inwoners alsook met onredelijke afkeer voor Belgie.

P.G.

De auteurs (steeds dezelfde) schuwen de grove algemeenheden niet,en de beledigingen aan het adres van de Walen en de karikaturale beeldvorming van Wallonie zijn niet onschuldig.Dit soort brieven lijken een kopie van wat men kan lezen op de web-site van een ,voor racisme, veroordeelde partij.