Nier afstaan

Op 25 nov 2003 werd mijn man na een bloedonderzoek zelf door de dokter opgebeld. Onmiddellijk naar spoed. Nefroloog wachtte ons zelfs op. Mijn man was ervoor nooit ziek. Nierfalen. Nachtmerrie. Onmiddellijk is men tot actie overgegaan om hem te redden. ( Wij hadden zelfs nog niet door dat hij in levensgevaar was.)

M.M.

Nachtmerrie werd erger : na 2 dagen bleek dat zijn nierfalen te wijten was aan

kanker. Kanker nu onder controle - maar komt waarschijnlijk ooit terug. Moet nu

wel naar nierdialyse, waarschijnlijk voor de rest van zijn leven.

Dit om volgende te zeggen : De inhoud van dit artikel was correct.(vooral blz.3)

Titel wel sensationeel. Maar er zijn inderdaad enkele reglementen betreffende

transplantatie: Als de vader zijn nier niet mag schenken is dit omdat het voor

een donor ook veel risico's inhoudt. Men neemt die risico's niet. Het is prachtig

dat die man alle testen heeft ondergaan. Dat is sowieso al één en ander. Pet af.

Bij leven kan je wel organen afstaan, maar niet als er voor jezelf risico is. Onze kinderen hebben allebei een nier aangeboden, maar mijn man wilde dit niet.

Trouwens als je kanker hebt krijg je er toch geen. Hij zal dus niet zo snel op

die lijst geraken.

Ik hoop alleen maar dat jullie artikel geen negatieve gevolgen heeft voor de

orgaantransplanties. Eurotransplant is volgens mij helemaal niet commercieel,

integendeel. En het is echt wel schrijnend als je weet hoeveel mensen door

donororganen nog een kans kunnen krijgen : ook veel jonge mensen. En er zo

weinig organen zijn.

Een andere regel is dat een getransplanteerde (welk orgaan ook) niet weet wie

zijn donor is, tenzij het "onder levenden" gebeurt en dan zullen beiden partijen

het wel eens moeten zijn denk ik. (begreep uit artikel dat de zoon ook niet

wilde dat zijn vader hem een nier af zou staan.)

Daarbij komt ook nog dat ik denk dat er maar onder bepaalde omstandigheden

gebruik kan gemaakt worden van donororganen : Het ligt eraan hoe de donor

sterft.