Bert Anciaux

Ik ben het volledig eens met Bart Somers dat het eerste voorstel van Bert Anciaux, nl. extra subsidies voor allochtone verenigingen, geen stap in de goede richting is voor integratie. Blijkbaar heeft Anciaux dat ook zelf ingezien, want 2 dagen nadien komt hij al met een nieuw voorstel (BvL 05/03/05). Autochtone verenigingen die allochtonen toelaten krijgen extra subsidies. Dit is een stimulant om allochtonen te betrekken in ons rijk cultureel aanbod. Maar het moet wel ook in de andere richting gelden. Ook allochtone verenigingen moeten autochtonen toelaten, zodat ook wij van hun cultureel aanbod kunnen leren. We zullen maar hopen dat dit ook de bedoeling van Bertje is, zodat we kunnen spreken over integratie i.p.v. discriminatie.

Elly Winters - Helchteren