Veroordeling veebeulen verbroken

IK vind het ronduit schandalig dat een belangrijk en symbolisch arrest dat

Benoit Van den Broeck - Gent

voor het eerst in ons land aantoonde dat dierenmishandeling op de veemarkten

niet kan, zomaar verbroken kan worden voor een triviale formlailiteit; het

ontbreken van de woorden "beslissend bij unanimiteit".

Door deze bureaucratische "mierenneukerij" moet een gans proces worden

overgedaan op kosten van de belastingbetaler. De doorslaggevende

videobeelden die Gaia maakte mogen nu ook niet meer gebruikt

worden...ronduit ontstellend, en zéér ontmoedigend voor de mensen in dit

land die voor dieren opkomen.

Hoé is het mogelijk dat in deze rechtsstaat zo'n onrecht mogelijk is?!

En dat voor feiten die heel duidelijk zijn...er worden inbreuken gepleegd op

de dierenwelzijnswet en diegene die daarop betrapt wordt en waar dat bewezen

kan worden met videobeelden, wel, die moet gestraft worden. Zo simpel is

het. Laat gerechtigheid geschieden!