Di Rupo

Als trouwe lezer van deze rubriek valt het mij op dat wanneer er brieven verschijnen over de politieke tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië waarbij lezers de misbruiken vanuit Wallonië aanklagen, dat er altijd één lezer is namelijk die onmiddellijk zijn kritiek wil laten horen op de ingestuurde brieven zoals nu weer het geval over de brief van auteur R.V.

K.D.

Wat is er eigenlijk mis met de mening van auteur RV, deze durft tenminste de zaken bij naam noemen. Is het misschien niet zo dat Vlaamse politiekers te laks zijn en dat zij inderdaad dansen naar de pijpen van Di Rupo en zijn partij?

Het is eigenlijk jammer dat er niet meer mensen zijn die openlijk voor hun mening uitkomen en niet met opruiënde taal zoals lezer P.G. verklaart.

Misschien moet de schrijver er maar eens goed over nadenken dat we binnenkort niet meer naar Afrika zullen moeten gaan om een bananenrepubliek te vinden omdat de Waalse politiekers met Di Rupo op kop goed op weg zijn om van België een bananenrepubliek te maken.

Een beetje respect voor ieders mening, wat deze ook is, zou u meer sympathie opbrengen dan steeds uw verzuurde opmerkingen.

Meer over Chili