Merksplas

Er zijn vele wantoestanden in Merksplas, zoals het vastbinden van mensen en hen in hun eigen behoefte te latten liiggen en zo. Het is toch wel frappant dat een medewerker van de gevangenis juist hetzelfde verklaarde als ik, wat me uiteraard goed deed.

Paul Braeckmans - Tongeren

Ik vind het nog altijd vreemd dat de media mijn lijden niet op papier willen zetten, want door mijn verhaal kan ik mensen helpen. Waarom spreken ze nooit over de jongens die zogezegd door zelfmoord of door ziekte zijn gestorven? Ik ben geen fantast maar spreek zuiver de waarheid als ik zeg dat er één iemand gestorven is door de verwaarlozing en de sadistische houding van de dokters en hun beulen. Het is het ergste op de annex en op de f, vleugel c is nog draaglijk. Spijtig dat ze nu, zoals ik voorspeld heb, die medewerker gaan dwarsbomen en daardoor zal de waarheid en de gedane leed al die jaren wegsmoren met julie stilzwijgen als het over te totale waarheid gaat.

Ik dank u bijvoorbaad en u zou mij een groot plezier doen als u in mijn naam die medewerker zou bedanken voor zijn moed en eerlijkheid.