Koffietafel

In Nerem, een klein Limburgs gehucht,

Jan van Aelst

droeg men een parochiaan ten grave

waarna de genodigden in godsvrucht

zich rouwend ten koffietafel begaven

De rust bij dit traditioneel gebruik

in een achterzaaltje van volkshuis of kring

werd er heden onwelvoeglijk gefnuikt

door strebers van de Arbeidsvoorziening

Want dames die op deze rituelen

rondzeulen met koeken en koffiekruiken

ontnemen werk aan professionelen

zo ze al niet hun fooi ontduiken !

Hoe durven ze !