Afbraak weekendhuisjes

Na de afbraak van ons weekendverblijf werden wij gecontacteerd door VTM met name Recht van Antwoord, om dit machtige misbruik aan de klagen.

Nadine Van Gompel - Lommel

Gezien wij al brave burgers al onze plichten vervullen werd er van onzentwege onmiddellijk op deze vraag ingegaan en om onze rechten te rechtvaardigen en om deze onmenselijke praktijken duidelijk naar voren te brengen .

Maar U kan het wellicht al raden ??????

Even ter verduidelijking – ons weekendhuisje was gelegen op het grondgebied van de stad Lommel . De Heer Van Velthoven burgemeester ontziet zich van zijn plicht om aan een debat deel te nemen net als Minister Van Mechelen.

Beide Heren dienen als verkozen van “het volk” en net als iedere andere burger hun plichten na te komen. Van lafheid gesproken , ze hebben zelfs het lef niet om te debatteren, om burgers in het aangezicht te kijken zonder schroom.

We moeten ons schamen dat we zulk een personages in soapseries toelaten die we nota bene dan nog zelf verplichtend dienen te kiezen.

Van uitverkorenen gesproken.