Belastingen

Michel Cremers - Zonhoven

"Belastingdruk niet lager onder Verhofstadt", zegt de krant De Tijd, in haar editie van vandaag 03.03.5.

De belastingdruk is nog altijd even hoog als bij het aantreden van Verhofstadt in 1999, toen hij door een 'kippencrisis', tot mijnheer de premier werd gebombardeerd.

De cijfers komen van een onverdachte bron, namelijk van het instituut voor de Nationale Rekeningen en de Nationale Bank.

Ontelbare keren heb ik mijn lezersbrieven er op gewezen en volgehouden dat de belastingsverlaging die de liberalen ons voorspiegelden , tot het rijk der fabelen behoorde.

Hoe vaak kreeg toenmalig VLD-voorzitter een forum om de mensen en de burgers over de belastingen iets wijs te maken. En geloof me, ze zullen nog altijd volhouden dat de belastingen onder de liberalen gedaald zijn. Terwijl algemeen is geweten dat onder regeringen met liberalen de belastingdruk gewoonlijk toeneemt.

Volgens dezelfde bron verbergt de stabiliteit van de belastingdruk in de jongste vijf jaar een verschuiving van belastingen op arbeid naar andere belastingen.

Denk hierbij maar eens aan de gemeentebelasting.

Aangeboden door onze partners