Remmerie

De zaak van het delicatessenbedrijf dat wordt bedreigd omdat het een Marokkaanse werkneemster met een hoofddoek tewerkstelt, begint meer een meer een aangebrande geur te verspreiden. Daarom de volgende vragen.

Hubert Spons - Tongeren

1. Woensdag 2 maart wordt gemeld dat de arbeidster ontslag had genomen. Donderdag 3 maart wordt dat afgezwakt tot: “Ze zal tijdelijk niet meer in het bedrijf aanwezig zijn”. Was het eerste bericht vals en heeft men het nadien niet volledig durven herroepen om bij de burgers geen wantrouwen te wekken of om dat wantrouwen niet nog te vergroten? Was het een tactische flater van de propaganda-afdelingen van de Vlaamse kranten en omroepen, gevolgd door een klunzige poging om hem te herstellen?

2. Donderdag 3 maart wordt ook een nieuwe bedreiging uit de laatste dreigbrief bekendgemaakt: producten van het bedrijf zouden kunnen vergiftigd worden. Heeft “men” dat detail eerst verzwegen om de omzet van het bedrijf niet te schaden, wat te begrijpen zou zijn? Of heeft “men” het achter de hand gehouden om het te gebruiken als het van pas kwam, om bijvoorbeeld een dramatisch wending te kunnen inbrengen als de aandacht van het publiek zou verslappen?

3. Waarom werden de zaakvoerder en zijn werkneemster al door de koning ontvangen op een ogenblik dat er officieel nog geen ernstig spoor gevonden was? Gewoon een geste van grootmoedigheid? Mogelijk, maar dan de grootmoedigheid van een eenogige. De Vlaams-nationale mandataris die een dreigbrief krijgt met een kogel in bijlage, verdient toch ook wat aanmoediging om niet te zwichten voor haat en onverdraagzaamheid? De raadgevers van de koning moesten toch weten dat hij een mal figuur zou slaan als zou blijken dat het om een grap ging of om een persoonlijke wraakneming, in ieder geval niet om een uiting van Vlaamse onverdraagzaamheid? Of bestond dat gevaar niet? “Men” had immers heel de affaire opgezet, de dader zou dus nooit gevonden worden want er was geen echte dader. “Men” zou er wel voor zorgen dat de verdenkingen tegen Vlaamsgezinde of extreemrechtse kringen of individuen zouden blijven voortleven. Daarvoor moest het verhaal verlengingen krijgen. Dat de zaak nu wat uit de hand loopt past in deze theorie. Leugens en kunstmatige constructies zijn moeilijk onder controle te houden.

4. Op donderdag 3 maart, om 13.00 u, hebben TV1, VTM, radio1 en RTL vanaf het begin van hun nieuwsuitzending uitvoerig verslag gedaan over de Zaak (berichten, interviews, commentaren, terugblikken, vooruitzichten). Duidt die wonderbare eenklank op een samenzwering! Of zijn deze zenders zo op mekaar afgestemd dat ze instinctmatig op hetzelfde ogenblik hetzelfde gaan vertellen over hetzelfde onderwerp?

5. De eerste minister van België heeft verzekerd dat alle middelen zullen ingezet worden om de schuldige te vinden. Bedoelt hij met “alle middelen” hetzelfde als Louis Tobback toen die zij dat “alle middelen, hoort u mij goed, alle middelen” mogen gebruikt worden in de strijd tegen extreemrechts, dus ook ongeoorloofde, zelfs onwettige?

6. Is het een toeval dat deze zaak is ontstaan, voortduurt en wordt aangedikt in een periode dat het etnische conflict tussen Vlamingen en Walen/verwaalsten/Belgen opnieuw acuut is geworden en het verjaardagsfeest van België verstoort?

Aangeboden door onze partners