Kabel

Op pagina 776 van Teletekst achter het Mozaiekbeeld

Pieter Stevens - Genk

staat: "Kabelabonnement-voorafbetaling voor 1 jaar

127,80 Euro.

Noch wat de duur, noch wat de prijs betreft hebben de abonnees echter enige zekerheid.

De abonnees die begin 2004 het abonnementsgeld voor 1 jaar

(toen 115,90 Euro) volledig voorafbetaalden en ook zij die

gekozen hadden voor gespreide betalingen kregen, zelfs

het verstrijken van het jaarabonnement een bijkomende rekening met terugwerkende kracht die voor sommigen nogal hoog opliep.

Bovendien telt 1 jaar voor Interelectra blijkbaar 367 dagen

zoals blijkt uit sommige rekeningen.

Is een voorafbetaald jaarabonnement geen overeenkomst die

2 partijen bindt, zowel wat de duur als de prijs betreft?

En is anders de reclame van Interelectra op teletekst

eigenlijk niet misleidend.

Aangeboden door onze partners