Remmery

De auteurs van de lezersbrieven die in hun schrijven verklaren dat zij de stelling "eigen volk eerst" genegen zijn kunnen na het ontslag van de werkneemster van Remmery tevreden zijn.

P.G?

Ik voel plaatsvervangende schaamte als ik sommige hardvochtige lezersbrieven lees. Zij zijn een weerspiegeling van de groeiende onverdraagzaamheid tegenover allochtonen en Walen.

Het is dit Vlaanderen dat een slechte reputatie krijgt in het buitenland,Vlaanderen heeft de reputatie racistisch en onverdraagzaam te zijn.

Sommige gaan nu reageren met te stellen dat Vlaanderen heel verdraagzaam is enz,enz,en dat is hun goed recht,maar in het buitenland ziet men dat niet zo.

Ik ben overtuigd dat de grote meerderheid van de Vlamingen hun steun betuigen aan de werkneemster van Remmery,maar een verzuurde minderheid verpest alles.

Meer over Zoutleeuw

Aangeboden door onze partners