Borealis

Even een reactie op een artikel dat dinsdag is verschenen.

Johan Lenaers - Beringen

Maandagmiddag is er urenlang zwarte rook afkomstig uit de fakkel van borealis de lucht in gestuurd.

Dhr. roothooft van borealis noemt deze handeling niet milieubelastend......ik heb daar een andere mening over!

Borealis net zoals andere chemische bedrijven beweert grote inspanning te doen op het vlak van milieu en veiligheid maar ze zouden toch beter moeten weten!

In het bewuste artikel is er sprake dat men moest kiezen tussen geluidshinder door een volledige verbranding of roetuitstoot door een onvolledige verbranding!!

Moesten ze echt iets met onze gezondheid en het milieu inzitten dan had men voor de volledige verbranding gekozen.

Zoals velen onder ons weten komt er bij een onvolledige verbranding van eender welke brandstof zeer vele schadelijke stoffen vrij en in dit geval ook grote hoeveelheden roet.

Deze roet is volgens borealis niet milieubelastend maar is volgens mij op z'n minst een gevaar voor de volksgezondheid!!!

Dergelijke roetuitstoten zijn kankerverwekkend en vergelijkbaar met de roetuitstoot van dieselmotoren.

Voertuigen met dieselmotoren moeten jaarlijks naar de autokeuring waar ze een roettest ondergaan, stoten ze teveel uit dan worden ze uit verkeer genomen(rode kaart).

Borealis mag urenlang grote hoeveelheden roet de lucht injagen en noemt dit procedé dan nog niet milieubelastend!!

Proficiat borealis, ik weet wel beter hoor!!