Limburgplan

Als ex-mijnwerker van het oostelijk bekken ben ik toch benieuwd naar het nieuwe Limburgplan dat tegen de zomervakantie klaar moet zijn., dit met behulp van onze Limburgse deputés en gefinancierd zal worden met LRM-gelden, die bedoeld waren om de ex-mijnwerkers sociaal en economisch te begeleiden na de sluiting van de mijnen.

Marcel Derkoningen - Maaseik

De LRM-gelden die overgebleven zijn, is grotendeels te danken aan de sluiting van de oostelijke mijnen die het eerst dicht moesten en waar de ex-mijnwerkers bedrogen en misleid werden.

Deze mensen zijn al jaren aan het ijveren voor gelijke rechten zoals de ex-mijnwerkers van de westelijke bekkens. Van discriminatie gesproken!

Zou dit nieuwe Limburgplan de redding van Limburg betekenen? Investeren in wegen en gebouwen en bouwrijp maken van bedrijfsterreinen en daar duizenden euro's instoppen om tot het besluit te komen dat er weinig of geen enkel bedrijf er zich wil vestigen vermits de loonkosten hier te hoog zijn. Wat de Limburgse reconversiemaatschappij tot nu toe niet gelukt is, zoals werk scheppen zal volgens mij na het nieuwe Limburgplan ook niet het geval zijn.