Neerpeltse bevolking blijft groeien

Print
Neerpeltse bevolking blijft groeien

Neerpeltse bevolking blijft groeien

Neerpelt -

Afgelopen jaar nam het bevolkingsaantal in Neerpelt met 71 personen toe. Op 31 december 2012 waren er 16.742 Neerpeltenaren (8368 mannen en 8374 vrouwen). Voor het aantal gezinshoofden klokten we af op 6877.

De aangroei van 71 personen kwam als volgt tot stand:

• geboorten: + 156 (68 jongens en 88 meisjes).

Dit is een daling van 17 t.o.v. 2011.
• inwijkelingen: + 814 (417 mannen en 397 vrouwen)
• overlijdens: - 119 (56 mannen en 63 vrouwen)
• uitwijkelingen: - 780 (402 mannen en 378 vrouwen)

Ook het aantal buitenlanders nam opnieuw toe. Hun netto–aantal steeg met 83 personen. Zij vertegenwoordigen op dit ogenblik 18,46 % van de totale bevolking. Het merendeel van de 3.090 buitenlanders zijn inwoners van de Europese Unie. In de groep EU–burgers zijn onze noorderburen met 92,93 % het ruimst vertegenwoordigd. Van de totale Neerpeltse bevolking zijn de Nederlanders dan ook de grootste groep met 16,15 %.

In Neerpelt wonen er 60 verschillende nationaliteiten. De cijfers kunt u terugvinden op www.neerpelt.be, Neerpelt voorgesteld.

Deze cijfers worden jaarlijks door het Rijksregister der natuurlijke personen overgemaakt aan het gemeentebestuur. De getallen kunnen echter enigszins afwijken van het officiële cijfer dat op een later tijdstip wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Aantal gezinshoofden: 6877
Gemiddelde leeftijd van de Neerpeltenaar: 42,5 jaar (man: 42 - vrouw: 43)
Personen + 60 jaar: 4121 (24,61 %)
Personen - dan 25 jaar: 4611 (27,54 %)
Oudste inwoner: 100 jaar
Oppervlakte van de gemeente: 4277 ha 77 a 61 ca


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio