Kamer

De Kamer heeft verleden maand, op 2 februari, blijkbaar beslist om met

Tim Vanduffel - Kessel-Lo

terugwerkende kracht vanaf januari 2004 haar personeel 3.5 % loon opslag te

geven. Volgens 'de tijd' behelst dit een bijkomende kost van 2 miljoen Euro,

meer nog sinds 2003 zijn de loonuitgaven voor de 630 kamer medewerkers (niet

de parlementairen) met 19% gestegen tot 38.36 miljoen. In een tijd van

oproep voor loonmatiging en gebrek aan centen voor de "witte woede" is dit

duidelijk een verkeerd teken dat wordt gegeven. Blijkbaar geldt hier 'eigen

kamervolk eerst'.