België voerde vorig jaar 12 pct van verbruikte elektriciteit in

Print
België voerde vorig jaar 12 pct van verbruikte elektriciteit in

België voerde vorig jaar 12 pct van verbruikte elektriciteit in

In 2012 werd aanzienlijk meer elektriciteit ingevoerd dan uitgevoerd: 12,1 pct van het Belgisch elektriciteitsverbruik kwam van invoer. Dat blijkt uit cijfers van Synergrid, de federatie van netbeheerders.

Het netto invoersaldo van 9,9 TWh leunt sterk aan bij het record van 10,6 TWh dat in 2008 werd opgetekend.

In het laatste trimester moest zelf 23,1 pct van het elektriciteitsverbruik (4,9 TWh) worden ingevoerd. Dat is een gevolg van het uitvallen van de kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2. Uit de cijfers van Synergrid, de federatie van netbeheerders elektriciteit en aardgas in België, blijkt nog dat het totale elektriciteitsverbruik in ons land (82 TWh) in 2012 met 1,2 pct afnam tegenover 2011. De daling was het grootst bij grote industriële klanten. In het vierde kwartaal ging het verbruik van de grote industriële klanten echter opnieuw omhoog. Het aardgasverbruik steeg licht (+1 pct) tot 186 TW. Dat is vooral een gevolg van de temperaturen, die lager lagen dan in 2011.