Canvas

Ik heb met veel belangstelling en tegelijkertijd met ergernis de discussie gevolgd tussen Hugo Schiltz en Herman De Croo met als moderator Siegfried Bracke. In feite was dit debat een voorbereidend gesprek voor de discussie over het referendum op 'De zevende dag' op 27 februari.

Rik Penders - Diepenbeek

Het is evident, Vlaanderen houdt financieel en economisch de Belgische staat recht. En de Vlamingen krijgen hiervoor niets terug. Wij hebben in feite overschot. De overdreven transacties naar wallonië rijzen de pan uit.

Hoewel de taalgrens sinds 1962 vastligt, blijven de Franstaligen eraan knabbelen. Een hoogst eigenaardige manier om hun predikant in stand te houden.

En de Vlaamse regio stelt meer voor dan Brussel wat men ook beweert. Schiltz veegde De Croo gewoon van tafel. De argumenten van bloemrijke Herman, waren potsierlijk, overdreven, anekdotisch en niet relevant. Zelfs bracke hield zich bij wijlen niet aan zijn deontlologie en heel wat meewarig naar een zwak geargumenteerde De Croo.