Di Rupo

Di Rupo wil een referendum over B-H-V. Niet ter zake zegt Jo Vandeurzen, nationaal voorzitter van CD&V. Terecht want wat ter zake is de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord en dit zegt 'onverwijlde splitsing', dit wil niet zeggensplitsing België en geenszins splitsing solidariteit. Het wil zeggen een correct loyaal uitvoeren van een regeerakkoord, juist om te komen tot een correct, solidaire transparante confederale samenlevingsmodel dat binnen een Nieuw Europa Vlamingen, Walen en Brusselaars het meest toekomst biedt. Ik ben toch benieuwd hoe de diverse politieke partijen binnen de verschillende regeringen hiermee zullen omgaan? Zelfs 'onverwijld' kent haar grenzen.

Koen Buntinx - Genk