VTM

Michel Cremers - Zonhoven

Wat is er toch bij VTM gaande ? De met veel bombarie aangekondigde reportage over de superboetes bleef in de koelkast. Normaliter geeft VTM 'altijd' uitleg als één van haar geprogrammeerde items niet doorgaat.

Nu deed de zender alsof haar neus bloedde.

Dan weet je al bij voorbaat dat er str... aan de knikker is.

Ik had mijn videorecorder al in aanslag om op een gezegend moment mijn zoon, ook autogebruiker van pa zijn wagen, met de reportage te laten kennismaken.

Van wie mocht VTM de reportage over de superboetes op 28.02.5 niet uitzenden ? Ik heb zo'n stil vermoeden. Als de mini-ster van verkeer nog juist in het nieuws, 'de reparatiewet' over de verkeersboetes, hem opgelegd door een arrest van het Arbitragehof van 02.februari 2005, komt verduidelijken, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is.

Nochtans werden we door de geschreven pers voor deze reportage behoorlijk warm gemaakt. Leest u de achtergrondinformatie maar even mee.

In de krant van 28.02.5.

Superboetes in 'Telefacts'.

In 'telefacts'wordt vanavond een stand van zaken opgemaakt na 1 jaar superboetes. De schatkist vaart er alleszins wel bij: in 2004 werd een recordbedrag van 250 miljoen euro aan verkeersboetes geïnd.

Een Hasseltse taxichauffeur getuigt dat hij een derde van zijn maandloon aan boetes verliest en een politieagent bevestigt dat sommige korpsen, vooral in de Vlaamse steden, de opdracht krijgen om een minimum aantal boetes per maand uit te schrijven.

"Als je echt gaat zoeken, vind je altijd overtreders, dat is niet moeilijk. Sommige politiemensen maken er een sport van om voor alles en nog wat te schrijven: voetgangers die niet oversteken op het zebrapad : (heeft mijn zoon in Leuven zelf mogen ervaren) een auto met 1 kapot licht : hup, direct de bon op. Het heeft maar één doel : de gemeentekas en de schatkist te spijzen," verklapt de politieagent.

Zo luidde de uitnodigende tekst in de krant om de mensen aan te zetten om te kijken.

Mocht de mini-ster van verkeer zijn tussengekomen - wat ik ten stelligste vermoed - om de aangekondigde reportage te verbieden, dan bezondigde hij zich aan 'preventieve censuur'. Hetgeen bij grondwet verboden is. Als jurist zal hij dat zeker weten.

Mocht mijn vermoeden juist zijn, dan verdient hij een super superboete.

In een democratie is zulke censuur alleszins ongehoord. En dan maar zeveren over het Vlaams Belang dat zij niet democratisch zijn en geen gelijk hebben dat de 'speech of freedom' zou aangetast zijn.