Spirit en migratiestop

'Spirit houdt pleidooi voor opheffing migratiestop' (HBvL 28/02/05). De uitspraak van partijvoorzitter Geert Lambert is lichtzinnig . Hij begaat dezelfde fout die veel politici maken als ze het hebben over het toelaten van economische vluchtelingen. Politici geven nooit aan wat België die mensen te bieden heeft.

Ben Dreesen - Overpelt

Op enkele percentages na zullen al die vluchtelingen voor de rest van hun leven in het sociale vangnet zitten. Het is begrijpelijk dat dit tot frustratie leidt en een gevoel van discriminatie geeft. Een frustratie die voortvloeit als je een leven lang weinig geld hebt en niet echt mee kunt doen met de rest van de samenleving. Dit geldt overigens voor heel veel autochtone mensen. Sommige politici vinden dat wij in de toekomst te weinig mensen zullen hebben om het vele werk te doen. In de kennismaatschappij van de toekomst zal geen werk te vinden zijn voor weinig geschoolde mensen. Geschoolde mensen uit ontwikkelingslanden weghalen is pervers want die zijn in hun eigen land hard nodig. Momenteel heeft België in Europa bijna de hoogste werkloosheidsgraad en dat zal niet snel veranderen. Ook zijn er nog politici die ons voorhouden dat wij een rijk land zijn en dat migratie dus moet kunnen. Aan deze politici zou ik zeggen dat wij nog steeds bijna de hoogste staatsschuld hebben van de industriële wereld nl. ongeveer 100% van het bruto nationaal product. In Europa mag dat slechts maximaal 60% zijn. Tevens hebben wij de op twee na hoogste directe en indirecte belastingen van Europa. Ondanks dat wij ons blauw betalen aan belastingen zullen de komende generaties nog een leven lang mee moeten betalen om de fouten van de verkwistende politici recht te zetten. Dus wij zullen nog jaren op de pof moeten leven van rijkdom is niets te bespeuren. Als dit land het nog redelijk doet is dit niet dank zij de politici maar ondanks de politici. Het zijn de hartwerkende gewone mensen die het in dit lande dag na dag de winkel open houden. Sommige politici houden zich bezig met …… ja met wat????? Wellicht houden zij zich zo als vaak blijkt onledig met één of ander persoonlijk speeltje