Confederalisering

In de reacties valt het me op dat er steeds meer afstand is tussen Vlaanderen en Wallonië en er een hechtere band komt tussen Vlaanderen en Nederland, Wallonië en Frankrijk en Provincie Luxemburg met het Hertogdom Luxemburg.

Willy Bollinne - Borlo

In eerste instantie lijkt het mij wel het middel om de Waalse Kaste een hak te zetten.

Diezelfde Franstalige Kaste die het in België voor het zeggen heeft en onze Vlaamse welvaart leegplunderd om een Waals Socialistisch bastion in stand te houden.

Bepaalde politici en partijen dringen fel aan op confederalisering of Vlaamse onafhankelijkheid.

Toch durf ik mij de vraag stellen of de gevolgen hiervan niet nefast zouden zijn.

Stel dat de "Republiek Vlaanderen" bewaarheid wordt, zullen dan al onze problemen automatisch opgelost worden?

Als voorbeeld stel ik het fel omstreden schooltje te Komen, dat geen geld krijgt van de Waalse overheid, hoewel dat zou moeten. Wie zegt dat het "Koninkrijk Wallonië" gewilliger zou zijn om voor die "Buitenlandse school" te betalen? Integendeel, zij zouden dit boeltje gauw opdoeken. De "Republiek Vlaanderen" zou kunnen betalen, wat dan weer op de rug van de Vlaamse belastingbetaler neerkomt

Op haar beurt zou de "Vlaamse Republiek" de Franstalige scholen op haar grondgebied kunnen sluiten, wat neerkomt op een toevloed van Franstaligen in het Nederlandstalig onderwijs, maar die toevloed is nu al niet meer te stelpen. Een uitweg? Vlaanderen zal scholen moeten bijbouwen.

Het hete hangijzer Brussel, een eigen gewest, is nu officieel tweetalig, maar officieus? Welke plaats krijgt Brussel in de vooropgestelde enclave? Een deel van de "Republiek Vlaanderen" waar dan plaatselijk een Franstalige meerderheid is? Gegarandeerd problemen!

Een splitsing van België zou alleen de hatelijkheden doen toenemen, in ziekenhuizen, scholen, diensten en bedrijven nu in de buurt van de taalgrens waar vaak minderheden van Vlamingen en Franstaligen nog vrij goed samenleven in dezelfde gemeenten.

Aan de aandachtige lezer nog even dit, dit is geen reactie op de onzinnigheden die de heer Elio Di Ruppo ons onlangs trachtte op de mouw te spelden.