Dorpskern Jezus-Eik

Wat mij sedert mijn terugkeer in dit land opvalt is dat er tegenwoordig veel meer

Willy Cammaerts - Overijse

over verkeersveiligheid en mobiliteitsproblematiek wordt gepraat dan pakweg een goede 20 jaar geleden. Niet echt verwonderlijk gezien het fortuin dat een wagen ons kost en de hoeveelheid tijd die we er elke week in doorbrengen.

Voor- en tegenstanders slaan mekaar om de oren met argumenten allerlei, maar allen zijn voorstander van verhoogde verkeersveiligheid. Wat me dan ook verbaast is dat niemand er zwaar lijkt aan te tillen dat sinds een paar maanden de Brusselse ring door de dorpskern van Jezus-Eik raast.

Inderdaad, de verkeerssituatie op het beruchte Leonardkruispunt werd dusdanig veranderd dat wie uit Brussel komt via het Debrouck-viaduct, en richting Zaventem wil rijden, niet anders kan dan eerst tot Jezus-Eik te rijden en daar dan de brug over te steken om via de dorspkern terug te keren richting Zaventem. Met andere woorden, waar op andere drukke kruispunten wordt gewerkt met een complex van op- en afritten, wordt hier de volksrepubliek methode gebruikt : stuur die wagens door de mensen hun slaapkamer.

Gevolg : een ochtendspits die nog verder strekt en nog langer duurt. Weliswaar ligt die file in Vlaanderen, en dat zal Brussel worst wezen. De eerste dag was

de wijkagent ook heel verbaasd waar die file vandaan kwam. Er was een tijd, lang geleden, dat de politie van dit soort dingen op voorhand op de hoogte was, maar dat was van voor de politiehervorming. Verder nog meer verkeer via allerlei sluipwegen, of daar nu scholen liggen of niet, dat heeft geen belang, zolang de

Brusselaars het maar gemakkelijk hebben.

Het Leonardkruispunt is nochtans al een halve eeuw berucht. Veel aandacht heeft het nooit gekregen. Politiekers gingen blijkbaar liever op de foto staan wanneer er ergens in Wallonië nog maar eens een nutteloze scheepslift werd ingehuldigd.

Jezus-Eik is anders wel wat gewoon : de afrit van de E411 komt uit op 20 meter van de kerk, en de E411 zelf raast op 30 meter van die kerk voorbij. Planning, daar zijn de ambtenaren in Belgistan altijd goed in geweest. Toch wanneer de Brusselaars een snelweg naar Wallonië nodig hebben.

Zenuwachtige chauffeurs (m/v) gebruiken die afrit 's morgens ook wel eens om te proberen een deel van de file te passeren, wat eigenlijk enkel mogelijk is door een paar technieken uit de rijstijl van Istanbul te gebruiken, ttz vergeet voorsorteren, beschouw rood als donkergroen, doe alsof je verplichte rijrichting niet ziet en trek je vooral niets aan van de anderen, en zeker niet van wat jeugdige fietsers,

dat zijn toch maar Vlamingen.

Afgezien van de extra belasting vanuit Brussel moet er sinds een jaar ook rekening gehouden worden met extra verkeer dat niet langer de brug van Maleizen kan gebruiken. Die is na een aanrijding al een jaartje of twee buiten dienst. Geld om te herstellen is er niet, het zou ook zonde zijn om een beetje af te pitsen van de 11 miljard Euro die jaarlijks naar Wallonie vloeit, laat de Vlamingen hun plan trekken.

Niet dat de brug van Jezus-Eik er zoveel beter aan toe is. Na een ongeluk werd een deel van de railing weggereden, er werden dan gemakshalve een paar betonblokken voorgelegd, goodbye voetpad aan die kant van de brug, zolang de BMW's maar door kunnen. De rest van het ijzerwerk hadden ze misschien best ook beveiligd door betonblokken, het hangt in elk geval met haken en ogen en stukjes touw aan mekaar.

Maar goed, da's de situatie, we zijn wel wat gewoon. Het gemeentebestuur werd natuurlijk aangesproken, en ik veronderstel dat die mensen het zo stilletjesaan ook opgeven. Met 6 of 7 regeringen en 500 of 600 parlementsleden is het ook een heel kluwen om te weten wie verantwoordelijk is. De minister van de Noordzee ? Of die van lucht, vuur en aarde ?

De schepen van mobiliteit (what's in name these days ?) heeft niet veel meer dan het klassieke trukje van de groene meloenen uit zijn mouw geschud, ttz een zone 30. Niet dat je 's morgens zelfs maar 10 kunt rijden, laat staan dat er zelfs maar een auto minder door zou rijden. En verder de klassieke verkeersdrempels, die wel het

voordeel hebben dat ze het verkeer vanuit Brussel niet zullen hinderen, dat mag in Belgistan nu eenmaal niet.

Ik herinner me van in mijn jeugd, dat zijn dus de jaren 60, dat er al sprake was om de afrit in Jezus-Eik een paar honderd meter te verplaatsen, weg uit de dorpskern en dus de dorpskern volledig te ontlasten zowel van de afrit als van het doorgaand verkeer richting Brussel. Hoeveel geld er de laatste decennia is gepompt in

scheepsliften, lege autostrades in de Ardennen, hellende vlakken, Augusta, transfers, enz... Ik zou het niet weten, het moet in elk geval belangrijk geweest zijn voor Belgistan.

Oh ja, het laatste wat ik hoorde van het verplaatsen van die afrit was dat het (voorlopig) ingeschreven staat op het budget van 2015. Maar dat was voordat het woord 'onverwijld' zijn intrede deed in de politiek.

Tenslotte nog dit : afgezien van het aanbrengen van 'omleidingsborden' waarvan men zou verwachten dat die tijdelijk zijn heb ik nog niets zien bewegen aan het Leonard-kruispunt. Behalve dan dat een oude parking tussen het Leonard-kruispunt en Jezus-Eik ineens werd weggenomen en dat er een enorm brede pechstrook van gemaakt werd. Waarom ? Geen idee, maar aangezien de

'omleiding' ook niet echt was aangekondigd veronderstel ik dat het gewoon een eerste maatregel is tot een definitieve 'Anschluss' zoals dat door het imperiale denken van de francofonie wordt geeist...

Aangeboden door onze partners