Molenaars waaien het nieuwe jaar in

Print

Molenaars waaien het nieuwe jaar in

Bocholt -

Op 12 januari verzamelden de Kaulillermolenvrienden voor hun nieuwjaarsreceptie. De molenvrienden hebben zich tot taak gesteld om de Sevensmolen te laten draaien, te onderhouden en open te stellen voor het publiek. Gezamenlijke belangeloze inzet en vriendschap zijn hierbij erg belangrijk, zonder dit laatste verdort elk initiatief.

Het gaat de Sevensmolen voor de wind, vorig jaar was een uitzonderlijk jaar, de molen telde 52 activiteiten en bijna 1200 bezoekers. Ze staken een handje toe bij de harmonie en stonden open voor de schoolkinderen en de hele bevolking. Ze kregen regelmatig groepen van buiten Bocholt op bezoek. En vooral de open-molendagen zijn een succes bij fietsers en wandelaars. Tijdens de receptie werd er ook gesproken over een nauwere samenwerking tussen de Heemkundige Kring en de Kaulillermolenvrienden. We zijn elkaars buur en werken op het zelfde terrein, erfgoed en het behoud ervan. Met respect voor elkaars eigenheid zullen we deze band nauwer aanhalen. Als verrassing van de avond haalden Ludo en Toon de nieuwe petten met de namen van de molenaars boven. De groep telt twee gediplomeerde molenaars en vier molenaars in opleiding waarvan een junior-molenaar. De jeugdwerking zal in de toekomst meer aandacht krijgen en de verdere uitbouw van de site staat nog altijd op de verlanglijst. Voor 2013 hopen we op goed weer, veel graan en warme vriendschap.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio