Nieuwe voorzitter voor NEOS Herk-de-Stad

Print
Nieuwe voorzitter voor NEOS Herk-de-Stad

Nieuwe voorzitter voor NEOS Herk-de-Stad

Herk-de-Stad -

Het Netwerk van Ondernemende senioren (NEOS) van Herk-de-Stad heeft een nieuwe voorzitter. De organisatie, die vroeger de naam CRM Herk-de-Stad droeg, bestaat al sinds 1994. De eerste voorzitter werd Mevrouw Yvonne Goorts-Peeters. In januari 1995 werd het bestuur vervolledigd met als secretaris Paul Liefsoens, penningmeester Jean Hayen, ondervoorzitter Julia Enckels-Maes en bestuursleden Jean en Jeanne Vangeel-Lemmens, Paula Vaes, Louis Gijbels, Paula Vesters en Bernadette Vandersteen-Forier.

Van bij de start telde de vereniging een 30-tal leden. Louis Verbeeck was de eerste gastspreker op 14 februari 1995 met een “Humoristische Causerie”. Een 50-tal sympathisanten woonden deze eerste activiteit bij.

In mei 1995 gaf voorzitster Yvonne, om persoonlijke redenen, haar ontslag. Zij werd in juni 1995 opgevolgd door Paul Liefsoens. Guy Fontaine werd de nieuwe secretaris en ondertussen was het eerste jaarprogramma ook vervolledigd. Doorheen de jaren groeide het ledenaantal tot op vandaag tot 115 leden. Ook het bestuur werd uitgebreid: sinds 2012 kan men rekenen op 14 enthousiaste medewerkers.
Het voorzitterschap behoorde maar liefst 18 jaar toe aan Paul Liefsoens. Tijdens het Nieuwjaarsdiner van 17 januari dit jaar nam Paul Buekers de fakkel over.
De aftredende voorzitter dankte nog uitvoerig zijn bestuursleden en de aanwezige leden, 70 in totaal, voor hun jarenlange medewerking en vertrouwen.

De nieuwe voorzitter dankte zijn voorganger voor zijn prestaties van de afgelopen 18 jaar en liet een paar geschenken van het bestuur overhandigen aan hem en aan zijn echtgenote Paula, die hem al die jaren steunde in het leiden van zijn vereniging.
Het huidige bestuur van NEOS Herk-de-stad bestaat uit secretaris Guy Fontaine, penningmeester Jean Hayen, reisleiders Joseph Jacobs, Reimond Feytons en Lothar Coemans, persverantwoordelijke en organisator van de voordrachten Jean Vanisterdael, en de bestuursleden Paul Liefsoens, Paula Vesters, Paula Vaes, Maria Claes, Gert Bringmans, Madeleine Celis en Liliane Vesters. Samen met dit bestuur zal NEOS Herk-de-Stad jaarlijks een programma aanbieden waar iedere senior zijn gading in zal vinden.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio