Installatie OCMW-raad

Print
Installatie OCMW-raad

Installatie OCMW-raad

Borgloon -

Op de installatievergadering van de nieuwe OCMW-raad van Borgloon werd er door de Open Vld-Stroop fractie bij monde van raadslid Jo Feytons, gevraagd om de samenstelling van het sociaal comité niet uit te breiden naar 4 leden, zoals de huidige meerderheid had voorgesteld.

Open Vld-Stroop vroeg om het aantal leden te behouden op 3, zoals in het verleden steeds het geval was onder het vorige VLD-bewind.

Gezien in deze tijd van besparingen zeker geen bijkomende uitgaven welkom zijn, werd zelfs voorgesteld om het sociaal comité volledig af te schaffen en de sociale dossiers allemaal in geheime zitting op de gewone raad te behandelen. Dit zou een besparing opleveren van, afhankelijk welke oplossing gekozen werd, van +/- 15000 € of 60000 € in de zes jaar van deze legislatuur. Het behoud van 3 leden zou eveneens de goede werking van het OCMW niet schaden. De huidige meerderheid heeft toch beslist om het sociaal bureau uit te breiden naar 4 leden, om alzo van iedere politieke fractie iemand te kunnen afvaardigen in het sociaal comité. De Open Vld-Stroop fractie kan deze extra uitgaven uit de OCMW-kas enkel betreuren, aldus raadslid Jo Feytons.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio